ฉู่ฉี่ปลา


ฉู่ฉี่ปลา

ฉู่ฉี่ เป็นอาหารที่มีน้ำข้น ขลุกขลิก รสหวานนำและมีความหอมของใบมะกรูด เข้ากันดีกับปลาทุกประเภท

สำหรับ 2 ที่